Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd mempersembahkan

Apr 06, 2010 (9 pagi - 5 petang) di Hotel Holiday Villa, Subang

Program Kesedaran Amalan 5S

(penceramah: Encik Tan Por Sing )

objektif

      - Impak dan kepentingan Kaizen untuk menjadikan organisasi berdaya saing
      - Memahami Falsafah, Kebaikan dan Objektif 5S
      - Memahami kepentingan 5S dalam meningkatkan Produktiviti dan Kualiti di
         tempat kerja
      - Memahami Amalan 5S
      - Sebagai Pengerak Meningkatkan Prestasi syarikat

kandungan

1. Organisasi "World Class"
      - Ciri-ciri persaingan
      - Visi, Misi Syarikat

2. Mengenalpasti Pembaziran di Organisasi
      - Bagaimana masa operasi di jadikan
      - 7 Jenis pembaziran

3.  KAIZEN
       - Aspek-aspek kebiasaan Kaizen
       - Fokus utama Kaizen

4.  Amalan 5S
       - Falsafah
       - Kebaikan
       - Objektif 

5.  Kuasa 5S
       - Definisi Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke
       - Contoh Amalan 5S yang Lemah
       - Contoh Amalan 5S yang Cemerlang
       - Contoh pengkelasan benda yang tidak perlu.
       - 7 Prinsip Seiton
       - Contoh Piawai 5S Pejabat dan Kilang

6.  Emapt Kunci Utama untuk Melaksanakan 5S dengan berjaya

7.  Perlaksanaan 5S
       Langkah 1. Penyediaan
       Langkah 2. Ketua Eksekutif membuat Pengumuman Rasmi
       Langkah 3. Pembersihan oleh semua pekerja
       Langkah 4. Seiri pertama
       Langkah 5. Harian Seiri, Seiton and Seiso
       Langkah 6. Audit 5S berkala

Kerja berkumpulan:
    - Mengenalpasti Pembaziran di Organisasi
    - Kajian Kes untuk mempertingkatkan kefahaman Konsep 5S
 

metodologi

Persembahan Power Point,  Perbincangan Berkumpulan,
Kajian Kes dan Latihan

peserta

     -  Pengurus dan Eksekutif
     -  Kesemua Peringkat Anggota

pelaburan yuran / pendaftaran awal sebelum atau pada 23/03/2010

Biasa: RM 640.00 / RM 590.00 setiap peserta

Diskaun Kumpulan: RM 610.00 / RM 560.00 setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, 
Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

pendaftaran & bayaran


PROGRAM INI BOLEH DITUNTUT DI BAWAH SKIM "SBL"

PENDAFTARAN boleh dibuat secara "online" di halaman www.qdc.com.my ATAU hubungi 03-78054587 / 03-78044196. Talian telefon dibuka dari pukul 8:30 pagi sehingga 6:00 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat.

Setiap PENDAFTARAN mestilah disertakan bersama BAYARAN.

Borang pendaftaran yang telah lengkap serta cek di atas nama "Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd" hendaklah diserahkan atau difaxkan kepada:

(YURAN YANG TELAH DIBAYAR TIDAK AKAN DIPULANGKAN tetapi penggantian peserta dibenarkan tanpa bayaran tambahan. Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd berhak untuk membatalkan atau menangguhkan kursus di atas. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan kadar segera)

FASILITATOR KURSUS - ENCIK TAN POR SING

Fasih dalam Bahasa Malaysia, Ketua Juruperunding Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd., Encik Tan berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam Latihan dan Pelaksanaan Teknik –teknik Peningkatan Kualiti dan Produktiviti seperti TQM, QCC/ICC, SPC, ISO 9000, 5S, QC Tools, Kaji Kerja, Amalan Kaizen, Pengurusan Fail dan Rekod, Keselamatan Perusahaan dan lain-lain lagi. Pelanggan-pelanggan beliau termasuk syarikat antarabangsa dan tempatan yang terkemuka.

Seorang Jurutera Mekanikal, beliau berkelulusan BSc in Mechanical Engineering dari Strathclyde University, Scotland dan MSc. (with Distinction) in Manufacturing Systems Engineering dari Warwick University, England. Bekas juruperunding dan jurulatih di Perbadanan Produktiviti Malaysia, beliau pernah menghadiri latihan di Jepun, Australia, The Netherland, India, Taiwan, Filipina, Thailand, Singapura dan juga di Malaysia.

Seorang juruaudit ISO 9000 dan ISO 14000 yang bertauliah, beliau telah membantu banyak syarikat mencapai ISO 9001.

Ketua Audit Teknikal Anugerah Kualiti Perdana Menteri (PMQA) dan Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kualiti (QMEA) ketika berkhidmat dengan MPC, beliau pernah menghadiri Persidangan Antarabangsa di Tokyo mewakili Malaysia sebagai "National Quality Management Expert".

Encik Tan pernah menghakimi Konvensyen-konvensyen QCC/ICC sebagai Ketua Panel Penilai di Konvensyen QCC/ICC Wilayah dan Kebangsaan yang dikendalikan oleh MPC dan konvensyen-konvensyen QIT/ICC syarikat-syarikat lain seperti Intel, TNB, Motorola, Resorts World, Telekom dan lain-lain lagi.